Ημερομηνίες Προγραμμάτων

NLP Practitioner
(Online)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
Τετάρτη 18/10, 18:00 - 20:00
5 Σάββατα 10:00 – 15:00 (21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12)
5 Κυριακές 17:00 – 21:00 (22/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12)
1 Σαββατοκύριακο φυσική παρουσία 10:00 – 18:00
13 & 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024