Ημερομηνίες Προγραμμάτων

NLP Practitioner
(Online)

3 Τετάρτες 18:00 – 21:00 (16/09, 30/09, 14/10)
3 Σάββατα 10:00 – 14:00 ( 03/10, 24/10, 14/11)
3 Κυριακές 17:00 – 21:00 (04/10, 25/10, 15/11)
1 Σαββατοκύριακο φυσική παρουσία 10 :00 – 18:00 (05 & 06 Δεκεμβρίου 2020)

Η Μεταμόρφωση της Πεταλούδας ΙΙ:
Ξετυλίγοντας τα φτερά μας

TBA

Το πρόσωπο στον Καθρέφτη:
Ανακτώντας Αυτοπεποίθηση

TBA

Διεκδίκησε τον Χώρο σου -
Βάλε τα Όριά σου

TBA