Ημερομηνίες Προγραμμάτων

NLP Practitioner
(Online)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Κάθε 2ο Σάββατο 15:00 - 20:00
(10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 22/6)
1 Σαββατοκύριακο φυσική παρουσία 10:00 - 18:00, 6 & 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
2 Συνεδρίες mentoring